Jersey Darts
JerseyDarts.com 501 Singles League
Home        Standings        Schedule        Contact List

Standings State 501 Championships Men

Player Wins   Losses   100-139   140-179   180   Best Game   High Out   All-Stars   First 9 Avg. 3 Dart Avg. Out Shot % Matches Played Legs Played
1.   Richie Hammond 37 21 59 14 2 NA 101 8677 72.74 62.05 29.60 % 6 58
2.   John La Gamba 35 19 44 4 2 NA 108 6128 77.56 68.93 27.34 % 6 54
3.   Ryan Vander Weit 27 12 36 16 0 NA 80 6141 73.44 68.27 45.76 % 5 39
4.   Gabe Martinez 22 13 46 7 0 NA 111 5750 67.85 60.79 33.33 % 4 35
5.   Jason Yoder 21 12 27 9 2 NA 94 4615 69.83 62.66 33.33 % 4 33
6.   Dave Garfinkel 19 19 23 3 0 NA 81 2933 57.12 51.74 27.94 % 4 38
7.   Dave Marchese 17 11 25 1 0 NA 82 2984 68.26 60.21 23.61 % 3 28
8.   Steve Shaffery 16 10 23 2 2 NA 60 3085 65.27 57.73 35.56 % 3 26
9.   George Timpone 16 9 31 9 3 NA 100 4986 90.04 72.88 21.33 % 3 25
10.   Corey Jewett 15 15 35 6 0 NA 107 4604 69.79 60.86 22.39 % 3 30
11.   David Marienthal 15 15 33 11 1 NA 100 5362 76.43 68.34 20.00 % 3 30
12.   Ken Travers 15 6 19 5 0 NA 170 2735 62.71 61.66 34.88 % 3 21
13.   John Menichella 13 8 16 11 1 NA 60 3378 70.19 61.91 18.84 % 3 21
14.   Ed Coates 11 10 13 2 1 NA 60 1796 56.71 51.86 15.94 % 2 21
15.   Kurt DeWitt 10 10 15 2 1 NA 90 2136 57.83 59.19 47.62 % 2 20
16.   Nikola Taseski 10 7 11 3 0 NA 88 1665 56.82 52.17 23.26 % 2 17
17.   Brian Rudel 9 9 17 7 0 NA 130 2869 74.80 66.04 26.47 % 2 18
18.   Pat Brennan 9 11 11 2 1 NA 40 1686 50.67 43.19 13.85 % 2 20
19.   Mark McPherson 7 8 11 2 0 NA 16 1400 58.64 48.12 17.50 % 2 15
20.   K Dog 6 9 11 1 0 NA 55 1334 60.09 49.05 11.11 % 2 15
21.   Steve Weilbaecher 5 6 2 0 0 NA 20 200 41.52 38.44 13.51 % 1 11
22.   Gary Yourman 5 6 12 1 0 NA 108 1525 67.79 62.63 50.00 % 1 11
23.   Tom Lebeda 5 6 7 0 1 NA 40 945 57.45 50.71 18.52 % 1 11
24.   Justin Valpreda 5 6 5 3 2 NA 76 1280 64.70 62.97 38.46 % 1 11
25.   Brian Wichowski 4 6 6 1 0 NA 60 768 53.83 51.34 NA 1 10
26.   Ron Marks 4 6 3 1 0 NA 46 440 61.83 56.64 22.22 % 1 10
27.   Kevin Regan 4 6 6 1 0 NA 40 774 54.90 61.25 57.14 % 1 10
28.   Bobby Freeman 3 6 10 2 0 NA 79 1340 76.67 60.58 15.79 % 1 9
29.   Mike Harrison 3 6 5 1 0 NA 134 727 61.30 54.17 33.33 % 1 9
30.   Bryan Stellman 3 6 0 0 0 NA 53 0 46.44 44.75 60.00 % 1 9
31.   Andrew Kost 3 6 5 0 1 NA 40 726 72.33 59.29 60.00 % 1 9
32.   Connor Martin 2 6 3 4 0 NA 20 897 67.13 64.29 13.33 % 1 8
33.   Wayne Dunn 2 6 9 3 1 NA 40 1608 74.63 61.83 40.00 % 1 8
34.   Adel Abou-zid 2 6 7 0 0 NA 18 725 63.13 57.31 28.57 % 1 8
35.   Troy Colen 2 6 7 2 0 NA 63 1042 64.58 54.71 6.67 % 1 8
36.   Bob Tafuri 2 6 3 1 1 NA 118 663 47.42 52.58 25.00 % 1 8
37.   Joe Preziosi 2 6 6 1 0 NA 74 742 61.75 59.05 50.00 % 1 8
38.   Milind Sathe 2 6 2 1 0 NA 67 361 50.42 44.12 7.41 % 1 8
39.   Scott Stephan 1 6 3 0 0 NA 13 325 49.24 47.43 50.00 % 1 7
40.   Tom Lynaugh 1 6 2 1 0 NA 4 340 53.95 49.52 5.56 % 1 7
41.   Jeff Brozena 0 6 3 0 0 NA 0 300 63.67 55.79 NA 1 6
42.   Brendan McSherry 0 6 2 0 0 NA 0 220 58.11 49.72 NA 1 6
43.   Eric Mieselbach 0 6 1 0 0 NA 0 122 47.89 43.75 NA 1 6
44.   Rob Barletta 0 6 3 0 0 NA 0 349 50.89 54.59 NA 1 6
45.   Dave Edone 0 6 4 0 0 NA 0 439 59.61 53.61 NA 1 6
46.   Shawn Golomb 0 6 4 1 1 NA 0 720 59.17 62.03 NA 1 6

* Click on Columns to sort by column.

* Click on Name to see detailed results.

Player Summary
Player Summary
Player Summary
Player Summary
Player Summary
Player Summary
Player Summary
Player Summary
Player Summary
Player Summary
Player Summary
Player Summary
Player Summary
Player Summary
Player Summary
Player Summary
Player Summary
Player Summary
Player Summary
Player Summary
Player Summary
Player Summary
Player Summary
Player Summary
Player Summary
Player Summary
Player Summary
Player Summary
Player Summary
Player Summary
Player Summary
Player Summary
Player Summary
Player Summary
Player Summary
Player Summary
Player Summary
Player Summary
Player Summary
Player Summary
Player Summary
Player Summary
Player Summary
Player Summary
Player Summary
Player Summary
Player Summary
Player Summary
JerseyDarts.com