Jersey Darts
JerseyDarts.com 501 Singles League
Home        Standings        Schedule        Contact List

Standings State 501 Championships Men

Player Wins %   Wins   Losses   100-139   140-179   180   Best Game   High Out   All-Stars   First 9 Avg. 3 Dart Avg. Out Shot % Matches Played Legs Played
1.   Ken Travers 71.43 15 6 19 5 0 NA 170 2735 62.71 61.66 34.88 % 3 21
2.   Ryan Vander Weit 69.23 27 12 36 16 0 NA 80 6141 73.44 68.27 45.76 % 5 39
3.   John La Gamba 64.81 35 19 44 4 2 NA 108 6128 77.56 68.93 27.34 % 6 54
4.   George Timpone 64.00 16 9 31 9 3 NA 100 4986 90.04 72.88 21.33 % 3 25
5.   Richie Hammond 63.79 37 21 59 14 2 NA 101 8677 72.74 62.05 29.60 % 6 58
6.   Jason Yoder 63.64 21 12 27 9 2 NA 94 4615 69.83 62.66 33.33 % 4 33
7.   Gabe Martinez 62.86 22 13 46 7 0 NA 111 5750 67.85 60.79 33.33 % 4 35
8.   John Menichella 61.90 13 8 16 11 1 NA 60 3378 70.19 61.91 18.84 % 3 21
9.   Steve Shaffery 61.54 16 10 23 2 2 NA 60 3085 65.27 57.73 35.56 % 3 26
10.   David Marchese 60.71 17 11 25 1 0 NA 82 2984 68.26 60.21 23.61 % 3 28
11.   Nikola Taseski 58.82 10 7 11 3 0 NA 88 1665 56.82 52.17 23.26 % 2 17
12.   Ed Coates 52.38 11 10 13 2 1 NA 60 1796 56.71 51.86 15.94 % 2 21
13.   Dave Garfinkel 50.00 19 19 23 3 0 NA 81 2933 57.12 51.74 27.94 % 4 38
14.   Corey Jewett 50.00 15 15 35 6 0 NA 107 4604 69.79 60.86 22.39 % 3 30
15.   David Marienthal 50.00 15 15 33 11 1 NA 100 5362 76.43 68.34 20.00 % 3 30
16.   Kurt DeWitt 50.00 10 10 15 2 1 NA 90 2136 57.83 59.19 47.62 % 2 20
17.   Brian Rudel 50.00 9 9 17 7 0 NA 130 2869 74.80 66.04 26.47 % 2 18
18.   Mark McPherson 46.67 7 8 11 2 0 NA 16 1400 58.64 48.12 17.50 % 2 15
19.   Justin Valpreda 45.45 5 6 5 3 2 NA 76 1280 64.70 62.97 38.46 % 1 11
20.   Gary Yourman 45.45 5 6 12 1 0 NA 108 1525 67.79 62.63 50.00 % 1 11
21.   Tom Lebeda 45.45 5 6 7 0 1 NA 40 945 57.45 50.71 18.52 % 1 11
22.   Steve Weilbaecher 45.45 5 6 2 0 0 NA 20 200 41.52 38.44 13.51 % 1 11
23.   Pat Brennan 45.00 9 11 11 2 1 NA 40 1686 50.67 43.19 13.85 % 2 20
24.   K Dog 40.00 6 9 11 1 0 NA 55 1334 60.09 49.05 11.11 % 2 15
25.   Kevin Regan 40.00 4 6 6 1 0 NA 40 774 54.90 61.25 57.14 % 1 10
26.   Ron Marks 40.00 4 6 3 1 0 NA 46 440 61.83 56.64 22.22 % 1 10
27.   Brian Wichowski 40.00 4 6 6 1 0 NA 60 768 53.83 51.34 NA 1 10
28.   Bobby Freeman 33.33 3 6 10 2 0 NA 79 1340 76.67 60.58 15.79 % 1 9
29.   Bryan Stellman 33.33 3 6 0 0 0 NA 53 0 46.44 44.75 60.00 % 1 9
30.   Mike Harrison 33.33 3 6 5 1 0 NA 134 727 61.30 54.17 33.33 % 1 9
31.   Andrew Kost 33.33 3 6 5 0 1 NA 40 726 72.33 59.29 60.00 % 1 9
32.   Adel Abou-zid 25.00 2 6 7 0 0 NA 18 725 63.13 57.31 28.57 % 1 8
33.   Troy Colen 25.00 2 6 7 2 0 NA 63 1042 64.58 54.71 6.67 % 1 8
34.   Connor Martin 25.00 2 6 3 4 0 NA 20 897 67.13 64.29 13.33 % 1 8
35.   Wayne Dunn 25.00 2 6 9 3 1 NA 40 1608 74.63 61.83 40.00 % 1 8
36.   Joe Preziosi 25.00 2 6 6 1 0 NA 74 742 61.75 59.05 50.00 % 1 8
37.   Bob Tafuri 25.00 2 6 3 1 1 NA 118 663 47.42 52.58 25.00 % 1 8
38.   Milind Sathe 25.00 2 6 2 1 0 NA 67 361 50.42 44.12 7.41 % 1 8
39.   Scott Stephan 14.29 1 6 3 0 0 NA 13 325 49.24 47.43 50.00 % 1 7
40.   Tom Lynaugh 14.29 1 6 2 1 0 NA 4 340 53.95 49.52 5.56 % 1 7
41.   Jeff Brozena 0.00 0 6 3 0 0 NA 0 300 63.67 55.79 NA 1 6
42.   Shawn Golomb 0.00 0 6 4 1 1 NA 0 720 59.17 62.03 NA 1 6
43.   Dave Edone 0.00 0 6 4 0 0 NA 0 439 59.61 53.61 NA 1 6
44.   Rob Barletta 0.00 0 6 3 0 0 NA 0 349 50.89 54.59 NA 1 6
45.   Brendan McSherry 0.00 0 6 2 0 0 NA 0 220 58.11 49.72 NA 1 6
46.   Eric Mieselbach 0.00 0 6 1 0 0 NA 0 122 47.89 43.75 NA 1 6


  * Click on Columns to sort by column.

  * Click on Name to see detailed results.LIVE SCORING

STANDINGS
SCHEDULE
CONTACT LIST

Association of Bergen County Dartists
Dart Player New York